Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/26638 E 2014/15801 K - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın
Kategori
2. Hukuk Dairesi

Etiketler , , , , , , ,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/26638 Esas no, 2014/15801 Karar no

 

İçtihat Metni

 

MAHKEMESİ      : İskenderun l. Aile Mahkemesi

TARİHİ :30.10.2013

NUMARASI :Esas no:2012/175 Karar no:2013/677

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 08.07.2014 günü temyiz eden davacı-karşı davalı ile vekili Av. ve karşı taraf davalı-karşı davacı B.. K.. vekili Av. geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davacı-karşı davalı kocanın tespit edilen kusurlu davranışları yanında; davalı-karşı davacı kadının da eşinin çıplak görüntülerini kayıt altına aldığı, bu görüntüleri eşinin yakınlarına izlettiği, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan yargılanıp ceza aldığı anlaşılmaktadır. Bu halde davalı-karşı davacı kadının belirtilen bu kusurlu davranışları nedeniyle de taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı-karşı davalı koca da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-karşı davalı koca tarafından açılan davanın da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı-karşı davalı koca tarafından açılan davanın reddi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple davacı-karşı davalı koca tarafından açılan ve ret edilen boşanma davası yönünden BOZULMASINA, bozma nedenine göre taraflarca açılan her iki boşanma davası birlikte değerlendirilerek, kusur belirlemesi ve bunun sonucuna göre boşanma ve fer’ileri hakkında karar verileceğinden davalı-karşı davacı kadın tarafından açılan boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin Berna’dan alınıp Bayram’a verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.08.07.2014 (Salı)

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın