Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/3740 E 2013/5680 K - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın
Kategori
2. Hukuk Dairesi

Etiketler , , , , , , ,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/3740 Esas no, 2013/5680 Karar no

 

İçtihat Metni

 

MAHKEMESİ: Ankara 9. Aile Mahkemesi

TARİHİ :15.12.2011

NUMARASI :Esas no: 2010/462 Karar no:2011/1648

 

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, tedbir nafakası ve vekalet ücreti yönünden; davacı tarafından ise, nafaka ve tazminatların miktarları yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 05.03.2013 günü duruşmalı temyiz eden davalı … ile vekili … ve karşı taraf temyiz eden davacı … İle vekili … geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalının delil listesinde gösterilen tanıklardan … dinlenmemiştir. Davalı vekili bu tanığın dinlenmesinden vazgeçmemiş, aksine dinlenmesinde ısrar etmiştir. Yasal olarak tanıklıktan çekinme hakkı olanlar (HUMK. m. 245, 246 ) ve bu haklarını kullanarak tanıklık yapmak istemeyenler dışında tanıklık yapmak zorunludur. Mahkemece, bu tanık 21.7.2011 tarihli oturuma davet edilmiş, “tanıklığa engel halinin” bulunmadığı tutanağa geçmiş, yemin edeceği de ihtar edilmiş, şahadetten imtina sebebi (HUMK. 245 ve 246) bulunmadığı ve tanığın bu yönde bir beyanı da olmadığı halde, “davacı hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden açılan ve halen görülmekte olan ceza davasının müştekisi olduğunu” bildirmesi üzerine tanık dinlenmeden duruşmadan çıkarılmıştır. Tanık olarak gösterilen kimse ile davanın taraflarından birisi arasında görülmekte olan bir ceza davası nedeniyle husumet bulunması, imtina sebebi değil, yeminsiz dinlenmesi için sebep olabilir. Ve bu durum, tanığın beyanının hakim tarafından takdirinde gözetilebilir. Bu bakımdan mahkemenin adı geçen tanığı dinlemeden, davalı vekilinin bu yöndeki isteğini reddederek, eksik inceleme ile hüküm kurması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,duruşma için taktir olunan 990 TL. vekalet ücretinin … alınıp … verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.05.03.2013 (Salı)

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın