Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/15298 E 2009/2149 K - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın
Kategori
2. Hukuk Dairesi

Etiketler , , , , , ,

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2007/15298 Esas no,  2009/2149 Karar no

 

İçtihat Metni

 

MAHKEMESİ :  Ankara 8. Aile Mahkemesi

TARİHİ : 24.05.2007

NUMARASI : Esas no: 2006/907 Karar no: 2007/572

 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı vekili; dava dilekçesinde,müvekkili M.ile davalılardan H.’nin evlilik dışı ilişkisinden 13.8.1987 tarihinde Z.isimli çocuğun doğduğunu, bu çocuğu davalının aldatması ve korkutması sonucu tanıdığını ve nüfusa bu yönde beyanda bulunduğunu ileri sürerek, tanıma beyanının aldatma ve korkutma sebebiyle iptaline karar verilmesini istemiş; mahkemece yapılan inceleme sonucu; 13.8.1987 doğumlu Z. ile davacı arasındaki soy bağının tanımayla değil, babalık hükmüyle kurulduğunun tespit edilmesi üzerine, davacı vekili, 11.01.2007 tarihli dilekçesiyle davayı tamamen ıslah ederek, babalık hükmüne karşı yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmuştur.

Tanımanın iptali isteğiyle, babalık hükmünün yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması isteği, evlilik dışı doğan çocukla davacı arasında kurulmuş olan soy bağı ilişkisinin ortadan kaldırılması amacına ve aynı sonucu elde etmeye yöneliktir. Bu bakımdan başlangıçta tanımanın iptali şeklinde açılmış olan davanın kamilen ıslah edilerek babalık hükmüne karşı yargılamanın iadesine dönüştürülmesi usulen mümkündür. (HUMK. m.83 vd.) O halde, davanın ıslah edilmiş şekliyle incelenerek bu hususta olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.12.02.2009 (Perş.)

 

Diğer Yargıtay kararları

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın