Özel Hayatın Gizliliği ile ilgili Yazılar

Bize Ulaşın
Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/8508 E 2015/12061 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2015/8508 Esas no, 2015/12061 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ      : Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi TARİHİ  : 09/12/2014 NUMARASI : 2014/1003-2014/1226   Davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı kadın tarafından […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/26638 E 2014/15801 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/26638 Esas no, 2014/15801 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ      : İskenderun l. Aile Mahkemesi TARİHİ :30.10.2013 NUMARASI :Esas no:2012/175 Karar no:2013/677   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı tarafından her iki dava yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/21108 E 2013/21067 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/21108 Esas no, 2013/21067 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ: Yozgat 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :17.09.2010 NUMARASI :Esas no:2010/330 Karar no:2012/469   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, kadının birleşen nafaka davası ve manevi […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/3740 E 2013/5680 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/3740 Esas no, 2013/5680 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ: Ankara 9. Aile Mahkemesi TARİHİ :15.12.2011 NUMARASI :Esas no: 2010/462 Karar no:2011/1648     Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar, nafakalar, tedbir nafakası ve vekalet ücreti […]


Kategori
Hukuk

Delil Nedir?

Delil nedir?   Delil, bir şeyin gerçekten var olup olmadığını kanıtlamaya yarayan ispat vasıtasıdır. Mahkemelerdeki amaç, meydana gelen somut olayın tüm maddi gerçeklerine erişmek ve şüpheye yer bırakmaksızın olayın delillerle ispat edilmesini sağlamaktır. Delil, olayın ispatlanması ve hâkimin kanaati için gerekli olan ispat için gerekli aracıdır. Zina sebebiyle Aile mahkemesinde açılmış bir boşanma davası için […]

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın