Boşanma Davası ile ilgili Yazılar - Sayfa 2 / 4

Bize Ulaşın
Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/15298 E 2009/2149 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2007/15298 Esas no,  2009/2149 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ :  Ankara 8. Aile Mahkemesi TARİHİ : 24.05.2007 NUMARASI : Esas no: 2006/907 Karar no: 2007/572   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/5311 E 2012/24966 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2012/5311 Esas no, 2012/24966 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ : Çiftlik Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi TARİHİ :03.01.2012 NUMARASI : Esas no: 2011/11 Karar no:2012/2   Taraflar arasındaki “boşanma” ve “karşı boşanma ve eşya iadesine” ilişkin davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı-mukabil […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/11897 E 2013/25337 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2013/11897 Esas no, 2013/25337 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi TARİHİ :05.03.2013 NUMARASI :Esas no:2012/126 Karar no:2013/200   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Mahkemece davalının davacıya şiddet […]


Kategori
Hukuk

Delil Nedir?

Delil nedir?   Delil, bir şeyin gerçekten var olup olmadığını kanıtlamaya yarayan ispat vasıtasıdır. Mahkemelerdeki amaç, meydana gelen somut olayın tüm maddi gerçeklerine erişmek ve şüpheye yer bırakmaksızın olayın delillerle ispat edilmesini sağlamaktır. Delil, olayın ispatlanması ve hâkimin kanaati için gerekli olan ispat için gerekli aracıdır. Zina sebebiyle Aile mahkemesinde açılmış bir boşanma davası için […]


Kategori
2. Hukuk Dairesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/17220 E 2008/13614 K

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2007/17220 Esas no, 2008/13614 Karar no   İçtihat Metni   MAHKEMESİ : Pendik 1. Aile Mahkemesi TARİHİ :26.6.2007 NUMARASI :Esas no:2004/635 Karar no:2007/387   Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan * 14.10.2008 […]

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın