Soy Ağacı Bulma - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın
Kategori
Hizmetlerimiz

Etiketler , , , , , , , , , , , , , ,

Soy Ağacı Bulma

 

Soy ağacı bulma hizmetini alabileceğiniz kurum olarak Türkiye’de ilk olarak İçişleri Bakanlığına bağlı Nvi – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü akla gelmektedir. Soy ağacı bulma, Soy ağacı çıkarma gibi isteği olan vatandaşlar için Nvi resmi sitesinde bu hususlar değerlendirilmiştir. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile de, Nüfus hizmetlerinin yürütülmesi, nüfus kayıtlarının tutulması, bu kayıtlara ilişkin bilgi ve belge verilmesine yönelik hususlar düzenlenmiştir.

Nüfus kayıtlarındaki bilgilerin verilmesi ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43. (Nüfus kayıt örneği verilmesi) ve 44. (Nüfus kayıt örneğini almaya yetkili olanlar) maddelerinde geçmektedir. Kanunun 44 üncü maddesinin g bendinde “kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler” denmektedir.  Bunlar dışında diğer kişilerin nüfus kayıt örneklerini almalarına olanak verilmemektedir. Yine 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda soy ağacı sorgulama ya da soy ağacı öğrenme hakkında bir düzenleme yoktur.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun gizlilik başlıklı 9 uncu maddesi “Nüfus kayıtları ve bu kayıtların tutulmasına dayanak olan belgeler gizlidir. Bunlar, yetkili ve sorumlu memurlar ile teftiş ve denetim yetkisi olanlar dışında kimse tarafından görülüp incelenemez. Mahkemeler bu hükmün dışındadır. Nüfus kayıtlarına bu bilgileri işleyen memurlar ve Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler de bu gizliliğe uymak zorundadırlar. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder” hükmündedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 21 inci ve bu Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 32 nci maddesi ile de kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatın gizliliği kapsamında, açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulmuştur.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca kişiler ancak alt ve üst soylarını kapsayan nüfus kayıt örneklerini yerleşim yeri nüfus müdürlüğünden alması mümkündür. Bunun dışındaki talepler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44 üncü maddesinin (g) bendi ve 4982 sayılı Kanununun 7, 9, 21’inci maddelerine aykırılık teşkil etmektedir.

Yukarıda sunulan sebeplerden Nvi – Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün,  soy ağacı bulma, soy ağacı sorgulama olarak tanımlanan taleplerin yerine getirilmesi mümkün değildir. Soy ağacı araştırma, soy ağacı öğrenme ihtiyacı olanların Analiz Dedektiflik Bürosu uzmanlarına ulaşmalarını rica ederiz.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Soyağacı Kararları

Soy Ağacı – Aile Ağacı Nedir?

Soy ağacı veya aile ağacı, kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler.

Soy ağaçları genelde en eski nesilleri yukarıda, daha yeni nesilleri aşağıda gösterir. Soy ağaçlarının çeşitli tipleri vardır. Bazı soy ağaçları bir atanın soyundan gelen herkesi gösterir, bazıları ise bir kişinin bütün atalarını gösterir. Bazı aile ağaçları aynı soyadı taşıyan kişileri (yani erkek taraflı sülâleyi) gösterir. Hanedanlar arasında bağları muhafaza etmek amacıyla düzenlenen evliliklerin belgelenmesi amacıyla hazırlanan aile ağaçlarında ise sadece belli unvan veya mevkilerdeki kişiler gösterilir. Kaynak: Vikipedi

 

Şecere – Pedigre Çizelgesi Nedir?

Şecere veya Pedigre çizelgesi bir organizma ve onun atalarını ve bazen onların bilinen fenotiplerini gösteren bir çizelgedir. Genelde insanlar ve safkan hayvanlar için kullanılır. Şecerenin soy ağacından farkı, soy ağacının bir atanın ahfadını (çocukları, torunları, v.s.) göstermesi, şecerenin ise bir bireyin atalarını göstermesidir.

Pedigre sözcüğü Fransızca “pied de grue” (turna ayağı) teriminin bozmasıdır, çünkü çizelgedeki çizgiler bir turna kuşunun ince bacak ve ayaklarına benzer.

Bir kişinin atalarını göstermek amacıyla hazırlanan bir şecerede kişilerin adları, doğum yeri ve tarihleri ve her çiftin evlilik tarihi ve yeri belirtilir. Çizelgede bulunan kişilerin Ahnentafel numaralandırma sistemine göre numaralandırıldığı da olur. Kaynak: Vikipedi

 

Ahnentafel – Ahnenreihe Nedir?

Michaël Eytzinger tarafından yayımlanan ilk Ahnentafel (Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium Cologne: 1590, sayfa 146-147) ataları numaralandırmaya yarayan fonksiyon teorisinin açıklaması; bu şemada n° 1 olan Fransız III. Henrie ve onun 5 kuşak ecdadı gösterilmiştir. Şecerenamenin kalan kısmında Avrupa hükümdarları ve prensleri için 34 ek şema bulunmaktadır.

Ahnentafel (Almanca “ata tablosu”) veya ahnenreihe (“atalar dizisi”), kişinin atalarını belli bir sırada listelemeyi sağlayan soybilimsel bir numaralandırma sistemidir. Bu sistemin diğer adları, onu ilk defa 1590’da yayımlayan Michaël Eytzinger’e atfen Eytzinger Yöntemi[1]; 1676’da Noticia de la gran casa de los marqueses de Villafranca adlı eserinde bu numaralandırma sistemini popülerleştiren Jerónimo (Jérôme) de Sosa’ya atfen Sosa Yöntemi[2]; ve 1898’de Ahnentafel-atlas adı ile kendi Sosa Yöntemi yorumunu yayımlayan Stephan Kekulé von Stradonitz’e atfen Sosa–Stradonitz Yöntemi’dir.[3].

Ahnentafel, soybilimde bir kişinin soyunu az yer tutacak şekilde, bir aile ağacı kullanmadan göstermeye yarayan bir yöntemdir. Özellikle sade metin kullanılmasıyla kısıtlanan durumlarda, örneğin elektronik posta veya forum yazışmalarında, bu yöntem çok kullanışlıdır. Kaynak: Vikipedi

 

Soy Ağacı Nasıl yapılır?

Soy ağacı bulma ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz, soy ağacı sorgulama yapabileceğiniz bir soy ağacı sitesi yoktur. Soy ağacı çıkarma, sadece soy ağacı araştırma ve soy ağacı dedektifi ile olur. Soy ağacı bulma araştırması yapıldıktan sonra elde edeceğiniz bilgileri kullanarak, internetten bulabileceğiniz hazır şablonlu yazılımlarla soy ağacı yapabilirsiniz.

 

Soy Ağacı Nasıl Bulunur?

Analiz Dedektiflik Bürosu, Sözlü tarih ve yazılı tarih kaynaklarını kullanarak yaklaşık 150 -250 yıl arasında (kaynağa göre değişkendir) günümüzden geriye doğru soy ağacı bulma ihtiyacınızı karşılamaktadır. Bu ilk aşamadır, gerekli görüldüğünde Osmanlı arşivleri taranarak 2. aşamaya geçilmektedir. Şimdiye kadar çıkarılmış pek çok soy ağacı örneklerimiz mevcuttur. Hizmetlerimizin fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak için hazırladığımız dedektif fiyatları sayfamızı inceleyebilirsiniz. Soy ağacı dedektiflerimize ulaşmak ve soy ağacı bulma ihtiyacınızı gidermek için lütfen bize ulaşın.

 

 

Önemli Not: Antalya Dedektiflik bürosu sahibi Nejat beyin vefatı sebebiyle Soy ağacı çalışmalarımız durmuştur.

 

 

 

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın