İcra Yoluyla Çocuğu Görme Kalkıyor - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın

Etiketler , ,

İcra Yoluyla Çocuğu Görme Kalkıyor

 

Adalet Bakanlığı’nda yapılması düşünülen yeni bir düzenlemeyle boşanmış veya boşanma sürecinde olan ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için başvurulan icra ve iflas yöntemi son bulacak.

Yeni düzenlemeyle beraber çocuğu görebilmek için izlenmesi gereken yollar ve yaptırımlar değişiyor.

 

Çocuk Teslimi İşlemleri Nasıl Başlatılacak

Önceden diğer tarafın çocuğu teslim etmemesi durumunda icra dairesine başvuruluyordu. Bu yeni taslakla beraber tedbir kararı ve mahkeme ilamı bulunmasına rağmen çocuğun teslim alınamaması durumunda, çocuğun oturduğu yerde bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvurular yapılacak. Adli ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü talebi aldıktan sonra çocuğu teslim etmekle yükümlü olan eşin çocuğu -herhangi bir işlem veya mahkeme ilamı yapılmadan- müdürlükte ya da belirlenmiş olan başka bir yerde diğer tarafa teslim etmesini isteyecek. Bu yeni taslaktan önce mahkeme ilamı teslimle yükümle eşe tebliğ ediliyor ve çocuğun teslim edilmesi isteniyordu.

 

Çocuğun Teslim Edilmemesi Durumunda Ne Yapılacak

Çocuğun teslim edilmemesi durumunda öncelikle müdürlük tarafından bir plan hazırlanacak. Planın hazırlanma aşamasında çocuğu talep eden taraf veya vekili de hazır bulunacak. Mevcut durumda çocuğun teslim edilmemesi halinde icra memuru ve pedagog’un katılımıyla çocuk teslim alınmaktadır. Bu planda çocuğun menfaatleri ve psikolojisi göz önünde tutularak tarafların hak ve yükümlükleri kapsamında çocuğun teslim edilmemesi durumunda  söz konusu olabilecek yaptırımlar olacak.  Daha sonra hazırlanan bu plan aile hakiminin önüne gelecek ve eğer onaylanırsa karşı tarafa tebliğ edilecek. Şu andaki uygulamada böyle bir plan uygulaması bulunmuyor.

Plan onaylandıktan sonra iki taraf da buna uymak zorunda olacak ve plana uyulmaması durumunda çocuğu teslim almak isteyen tarafın talebi üzerine zorla teslim alma işlemleri başlatılacak. Plan adli destek uzmanları tarafından zorla uygulanacak. Adli destek uzmanının bulunmadığı yerlerde Adalet komisyonu tarafından sosyal çalışmacı, psikolog, pedagog veya çocuk gelişimi uzmanları arasından seçilebilecek bir uzman, bunların da bulunmadığı yerlerde bir eğitimci memurlara eşlik edecek ve  plan yerine getirilecek.

Planı uygulaması amacıyla görevlendirilen memur çocuğun teslim alınması sırasında kolluk birimlerinden yardım alabilecek. Şu anda çocuğun teslim edilmemesi durumunda icra memurları kolluk birimlerinden yardım alabilmekte. Adli destek uzmanına veya görevli memura çocuğun teslimi sırasında karşı taraf veya vekili de eşlik edecek. Şu anda da uygulama bu şekilde fakat yeni düzenleme ile görevli memurlara bir seçim hakkı tanınacak. Görevli memurun gerekli gördüğü takdirde karşı tarafın olmadığı durumlarda da bu işlem yerine getirilebilecek.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nün Planına İtiraz Edilebilecek Mi?

Müdürlüğün yaptığı işlemlere itiraz edilebilecek. İtirazlar aile mahkemesine yapılacak.

 

Çocuğu Teslim Etmemenin Cezası

Mevcut uygulamada da olduğu gibi çocuğun karşı tarafa teslimi (mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermeme) ile ilgili hazırlanan plana uymayan kişilere ve planın uygulanmasını engelleyenlere, karşı tarafın şikayeti üzerine 6 aya kadar tazyik hapsi cezası verilebilecek. Fakat kişi hapse girdikten sonra plan uygulanırsa, tahliye kararı alınacak. Teslim yükümlülüğü olan taraf bu haktan sadece bir defa yararlanabilecek.

 

Çocuğun Teslim Edilmemesi Durumunda Velayetin Değiştirilmesi Mümkün Mü?

Çocuğun velayeti elinde bulunan tarafın teslim planını birden fazla defa ihlal etmesi durumunda velayet kaybedilebilecek. Çocuğun velayeti karşı tarafa geçebileceği gibi aile mahkemesinin kararıyla çocuğa vasi de atanabilmesinin önü açılacak.

 

İcra Yoluyla Çocuğu Alma Masrafı

Şu andaki uygulamada çocuğunu teslim alamayan anne ya da baba 500 TL varan tutarlarda ödemeler yapmak zorunda kalıyor. Yeni düzenleme ile beraber çocuğun teslim masraflarını Adalet Bakanlığı karşılayacak. Bu kapsamda görevlendirilen memurların ödemeleri de devlet tarafından karşılanacak.

Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı hakkında ayrıntıları inceleyebilir, diğer Velayet Davası hakkında yazılmış makalelerimize göz atabilirsiniz.siniz.

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın