Delil Nedir? - Analiz Özel Dedektiflik Bürosu

Bize Ulaşın
Kategori
Hukuk

Etiketler , , , , , ,

Delil nedir?

 

Delil, bir şeyin gerçekten var olup olmadığını kanıtlamaya yarayan ispat vasıtasıdır. Mahkemelerdeki amaç, meydana gelen somut olayın tüm maddi gerçeklerine erişmek ve şüpheye yer bırakmaksızın olayın delillerle ispat edilmesini sağlamaktır.

Delil, olayın ispatlanması ve hâkimin kanaati için gerekli olan ispat için gerekli aracıdır.

Zina sebebiyle Aile mahkemesinde açılmış bir boşanma davası için sunulacak kanıtların, Türkiye Cumhuriyeti Medeni kanununa göre aldatan eşin kusurunun tespitini sağlaması gereklidir. Mahkemeye aldatma fiilinin ispatını sağlayacak delilleri sunarak, bu deliller ışığında Hakim’de zina sebebiyle eşlerin boşanmasını sağlayacak kanaat oluşturulmalıdır. Bu nedenle boşanma sebebi olarak tanımlanan zina ile ilgili olarak elde edilen delillerin de itiraza mahal vermeyecek şekilde bir takım özelliklerinin de olması bir gerekliliktir.

Boşanma davası açmak için verilen boşanma dilekçesi içerisinde öne sürülen boşanma sebebi, ispat edilmelidir. Zina nedeniyle boşanma davası açıldığında davayı açan eş, aldatıldığını, eşinin kendisini aldattığını kanıtlamalıdır. Bu ispatın yapılmaması durumunda aldatma sebebiyle açılan boşanma davası reddedilir.

Boşanma davası için kullanılacak delilin hangi yolla elde edildiği de, çok önemlidir. Delil, hukuka uygun şekilde elde edilmelidir. Hukuka uygun şekilde elde edilmemiş olan, hukuka aykırı delil, mahkemede geçerli olmayacak, sunan kişiye ceza davası açılabilecektir.

 

Boşanma davasında hukuka aykırı delil neler olabilir?

Bu konu için pek çok Yargıtay kararları mevcuttur. Aldatan eşin e-posta hesabına, facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin hesabına girilerek elde edilen mesajlar bunlara genel bir örnektir. Özel hayatın gizliliği ihlal edilerek, kişilerin yatak odalarına koyulan kameralardan alınan görüntüler kullanılamaz.

Delil olarak sunulan ses kayıtları için bir  Yargıtay kararı;

“Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar. Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Anayasa m.20/1)

Ancak, evlilik birliğinde eşlerin, evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları da yasal bir zorunluluktur. (TMK. m.185/3)

Eşlerden birinin, bu alana ilişkin özel yaşamı, evlilikle bir araya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte; evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır.

Bu alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil, bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı, diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konuta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz. Aksine, aile birliğine ilişkin ortak yaşanılan mekana davalının, meşru olmayan bir amaç için arkadaşlarını kabul etmesinde, aile hayatının gizliliğini ihlal söz konusudur. Bu bakımdan sözü edilen delilin elde edilişinde hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemez.”

diyerek ses kaydının boşanma davasında delil olarak kullanabileceğinin altını çizmiştir.

 

Yorumlar kapatıldı.

Bizi günün her saati arayabilirsiniz. 0.532.280 89 00

Bizi Şimdi Arayın